ALS IK PLEZIER HEB IN MIJN WERK, IS DAT OMDAT:
a. ik ervan houd om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen.
b. ik geïnteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen, oplossingen die ècht werken.
c. ik ervan houd het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek.
d. ik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming.
e. ik dan allerlei mensen kan ontmoeten, die iets interessants te bieden hebben.
f. ik ervan houd mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde, te ondernemen stappen.
g. ik me in mijn element voel, als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak.
h. ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.

  volgende vraag